PRE VŠETKÝCH ČLENOV -CSM- PLATÍ DODRŽIAVAŤ PRAVIDLO POČAS ZAPNUTEJ HRY CHODIT NA TSko !! (Máš tu nové PM/S správy (5) )

Arrow up
Arrow down

-CSM- Dobrovolníci Járy Cimrmana - Multi Herný portál pre komunitu Čechov, Slovákov a Moravákov

-CSM- OSLAVUJE 4.roky, 23.-25.6.2017 Narodeninové Rozdávanie Darčekov

 CSM 4 narodeniny 23.6.2017

Ahojte Cimrmani, kamaráti, priatelia....

Kto by to bol povedal keď v roku 2013 Rasty_cz  -CSM- zakladal... a teraz to bude už 4.roky čo sme tu spolu v komunite -CSM- Dobrovolníci Járy Cimrmana my 23.6.2017 OSLAVUJEME  už 4.ROKY a stále SA ROZRASTÁME, za tie 4.roky sa stala pre mna komunita -CSM- Dobrovolníci Járy Cimrmana mojou RODINOU a každý rok sa pravidelne stretávame na veľkom zraze cimrmanov :) 

Tešíme sa na Vás :)  /Heman

 

V -CSM- sme prekročili hranice WarThunderu a rozrástli sa  aj do iných hier... ako sú: wow, csgo, diablo, arma, bf, starcitizen, rise of fly, il2, dota, lol, ed a iné táto naša čast sa volá =CSM= Jiná Dimenze Járy Cimrmana  a z nás sa stala  Multi Herná komunita CZ/SK

pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili na 23.-25.6.2017 narodeninovú oslavu, prídu hostia, turnaj, a rozdávanie online darčekov... všetko sledujte na-živo na https://www.twitch.tv/csm_clan

každý sa môže zapojiť do našeho narodeninového online rozdávania darčekov a získať ich, stačí splnit jednoduchú podmienku ktorú najdete na našom https://www.twitch.tv/csm_clan

-CSM- vzniklo 23.6.2013 ve hře War Thunder. A to jako jeden z prvních Česko - Slovenských klanů, krátce potom, co hra v open beta fázi umožnila tvorbu squadron. do názvu jsem vybral písmena CSM jako zkratku pro spolek Čechů, Slováků a Moravanů v této hře. A kde se vzal Jára Cimrman ? Koho jiného mít za kmotra a patrona, než právě jednoho z největších Čechů a především vlastenců, Járu Cimrmana ( jistě znáte jeho boj za naše národy v době služby u Františka Ferdinanda ) napísal Rasty_cz v roku 2013

Rozdávanie Darčekov pre verných folloverov bude vopred ohlásené
Pre zapojenie sa do GIVEAWAY potrebujete aspoň LEVEL-3
Darčeky su určené pre followerov a verných divákov ako odmena za sledovanie našeho vysielania
Za aktivitu a aktívne sledovanie naše-ho živého vysielania, dostávate virtuálnu menu "CIM=Cimrmanky" za každých 10 hod. sledovania dostanete 250.CIM
Je treba mať hodnosť minimálne LEVEL-3 na našom streame aby ste sa mohli zapojiť do rozdávania darčekov pre Vás
použi príkaz !myrank a zisti aký máš level

*rozdavané ceny nie je možné ich právne vymáhať, práva a pravidlá su vyhradené usporiadatelom

*** ENGLISH VERSION translated by google ***

Who would have said this when he founded Rasty_cz -CSM- ... and now it will be the 4th year we are here together in the community -CSM- Volunteers of Jára Cimrman my 23.6.2017 CELEBRATE 4th year and we are still breaking , For the 4th year, the community -CSM- Volunteers of Jára Cimrman became my FAMILY and every year we meet regularly for the big smile of cimrmanov :) / Heman

In -CSM - we've crossed the boundaries of WarThunder and have grown into other games ...

Such as: wow, csgo, diablo, arma, bf, starcitizen, rise of fly, il2, dota, lol, ed and others this part is called = CSM = Other Dimensions of Jára Cimrman and we became Multi Game Community CZ / SK

https://www.twitch.tv/csm_clan ">On this occasion, we have prepared for you the 23rd-25th June 2017 birthday celebration, the guests come, the tournament, and giving away gifts online ... all watch on-live at https://www.twitch.tv/csm_clan

https://www.twitch.tv/csm_clan ">Everyone can get involved in our birthday gift online and get them, just fulfill the simple condition you find on our https://www.twitch.tv/csm_clan

-CSM- was founded on June 23, 2013 in War Thunder. It was one of the first Czech-Slovak clans, shortly after the open-beta game allowed for the creation of a squadron. I chose the CSM letters in the title as an abbreviation for the Czech, Slovak and Moravian clubs in this game. And where did Jára Cimrman come from? Who else have a godfather and a patron than just one of the greatest Czechs and especially the patriots, Jára Cimrman (you surely know his struggle for our peoples during the service of Franz Ferdinand) wrote Rasty_cz in 2013

** For Participate in Giveaway u need at least LEVEL-3 **  
** GIVEAWAY, will be announced in advance **  
Giveaway gifts are intended for followers and faithful viewers as a reward for watching our broadcast  
For activity and watching our broadcasts stream, you get-it virtaul currency "CIM = Cimrmanky" for each 10 hours watching you have 250.CIM  
You need at least LEVEL-3 to get involved in our Giveaway for you  
use command: !myrank to check your level

* Distributed prizes can not be legally enforced, the rights and rules reserved by the organizer

CountDown Giveaway on Birthday 23.-25.6.2017

Watch Live Stream 23.-25.6.2017

 

0
0
0
s2smodern

-CSM- hry které hráme v Jiné Dimenzi Járy Cimrmana

WAR THUNDERLIFE IS FEUDALBattlefield 3 Diablo III RoSEurotrucks Simulator 2EVE onlineIL2 SturmovikStar Trek Onlineworld of warcraft warlords of draenorcsgo